- Diaprojektorji.

- Filmski projektorji.

- Filmske naprave za predvajanje.

- Naprave za prikazovanje diapozitivov.

- Grafoskopi.

- Diaprojektorji.

- Rentgenski aparat.

- Projektorji in naprave za predvajanje.

- Projektorji.

- Diaprojektorji.

- Pregledovalniki.

- Sistemi za vizualne predstavitve.

- Vizualni projektorji.

- Ohišja za projektorje in pregledovalnike.

- Naprave za lasersko projekcijo.

- Video projektorji.

- LCD projektorji.

- Pregledovalniki fotografij.