10.3. Druge naprave za merjenje časa. (2016-01-20)

- Kronometri.

- Parkirne ure.

- Metronomi (za merjenje takta, časovne enote v glasbi).

- Stoparice [avtomatske].

- Ure za kuhanje jajc [peščene ure].

- Sončne ure.

- Kronometrski števci.

- Peščene ure.

- Drugi instrumenti za merjenje časa.

- Instrumenti za merjenje časa.

- Štoparice, merilci časa, ure.

- Kuhinjske ure.