1. Živila

2. Oblačila in galanterija

3. Potovalna oprema, etuiji, sončniki in predmeti za osebno rabo, ki niso zajeti drugje

4. Ščetkarski izdelki

5. Tekstilni izdelki, ki se prodajajo na metre, umetni in naravni materiali v polah

6. Pohištvena oprema

7. Gospodinjski predmeti, ki niso zajeti drugje

8. Orodje in železnina

9. Embalaža in posode za transport blaga ali rokovanje z njim

10. Ure in druge merilne naprave, kontrolne in signalne naprave

11. Okrasni predmeti

12. Sredstva za transport in dvigovanje

13. Oprema za proizvodnjo, distribucijo ali pretvorbo električne energije

14. Oprema za snemanje, prenos ali obdelavo podatkov

15. Stroji, ki niso zajeti drugje

16. Fotografski, kinematografski in optični aparati

17. Glasbila

18. Tiskarski in pisarniški stroji

19. Pisarniški material in oprema, potrebščine za umetnike in pripomočki za poučevanje

20. Prodajna in oglaševalna oprema, oznake

21. Igre, igrače, šotori in športne potrebščine

22. Orožje, pirotehnični izdelki, oprema za lov in ribolov ter izdelki za zatiranje škodljivcev

23. Oprema za distribucijo tekočin, sanitarna, ogrevalna, prezračevalna in klimatska oprema, trdna goriva

24. Medicinska in laboratorijska oprema

25. Stavbne enote in gradbeni elementi

26. Svetila

27. Tobak in kadilski pribor

28. Farmacevtski in kozmetični izdelki, toaletni izdelki in priprave

29. Priprave in oprema za protipožarno zaščito, preprečevanje nezgod in reševanje

30. Izdelki za nego in oskrbo živali

31. Stroji in aparati za pripravo hrane ali pijače, ki niso zajeti drugje

32. Grafični simboli in logotipi, površinski vzorci, ornamenti