- Seštevalni stroji.

- Blagajne.

- Računski stroji [ne računalniki].

- Pisalni stroji.

- Trakovi za pisalne stroje.

- Vodila za papir v pisalnih strojih.

- Izpisovalniki čekov.

- Stroji za knjiženje.

- Stenografski stroji.

- Stenotipi [pisarniški stroji].

- Abakusi.

- Stroji za preštevanje glasovnic ali volilni stroji.

- Valji za pisalne stroje.

- Tipke za pisalne stroje.

- Računala, kalkulatorji [razen za računalnike].

- Konzole z zasloni za preverjanje veljavnosti in izvedbo plačil [ne računalniki].

- Blagajne (del -).

- Elektronski kalkulatorji.

- Elektronske blagajne.

- Pisalni stroji in računski stroji.

- Ključi (računski strojčki - ).

- Vodilo za papir za računske strojčke.

- Žepna računala.

- Računski strojčki.

- Žepni računalniki z budilko.

- Integrirane blagajne.

- Mobilne samonapajalne osnove za blagajniške enote v trgovinah.

- Naprave za pomnjenje pin kod.

- Pisarniški stroji.

- Tračne kartuše za tračne pisalne naprave.

- Tračne pisalne naprave.

- Računski strojčki.

- Blagajniški aparati za trgovine.

- Pisalni stroji za brajico.