20.3. Oznake, izveski in oglaševalne naprave. (2016-02-09)
20.3. Oznake, izveski in oglaševalne naprave. (2016-02-09)
20.3. Oznake, izveski in oglaševalne naprave. (2016-02-08)
20.3. Oznake, izveski in oglaševalne naprave. (2016-02-08)
20.3. Oznake, izveski in oglaševalne naprave. (2016-01-20)
20.3. Oznake, izveski in oglaševalne naprave. (2016-01-20)
20.3. Oznake, izveski in oglaševalne naprave. (2016-01-20)
20.3. Oznake, izveski in oglaševalne naprave. (2016-01-20)
20.3. Oznake, izveski in oglaševalne naprave. (2016-01-20)
20.3. Oznake, izveski in oglaševalne naprave. (2016-01-20)
20.3. Oznake, izveski in oglaševalne naprave. (2016-01-20)
20.3. Oznake, izveski in oglaševalne naprave. (2016-01-15)
20.3. Oznake, izveski in oglaševalne naprave. (2016-01-15)
20.3. Oznake, izveski in oglaševalne naprave. (2016-01-15)
20.3. Oznake, izveski in oglaševalne naprave. (2016-01-15)
20.3. Oznake, izveski in oglaševalne naprave. (2016-01-15)

- Oznake za brivnice (cilindrični valji z rdečimi, belimi in modrimi spiralami).

- Reklamni zasloni.

- Znaki [npr. Mehanični, luminiscentni].

- Reklamne table.

- Reklamna sredstva [luminiscentna ali ne, gibljiva ali mirujoča].

- Aparati za animirane reklame.

- Mejne oznake za lovske ali ribiške rezervate.

- Registrske tablice za vozila.

- Znaki za prehod za pešce.

- Tablice z imenom.

- Spominske ploščice.

- Oglasne deske.

- Identifikacijske ploščice.

- Dovolilnice, ploščice z licenco.

- Tablice za vozila z oznako države.

- Table za prikaz rezultatov igre.

- Ideogrami, piktografi, pojmovna znamenja.

- Oglasni stebri.

- Table z napisi za vozila.

- Video zasloni [elektronske obvestilne table].

- Spominske plošče.

- Registrske tablice za vozila.

- Holografski znaki, kazalci in naprave (npr. Na kreditnih karticah).

- Oznake za rastline.

- Prikazovalniki informacij.

- Številčne tablice.

- Držala etiket.

- Informacijski kioski.

- Trakovi z režo za vstavljanje etiket.

- Znaki [taxi].

- Reklamne table (del -).

- Reklamna sredstva [luminiscentna ali ne, gibljiva ali mirujoča] (del -).

- Držala za reklamne etikete.

- Svetlobne table za avto-taksi vozila.

- Prikazovalniki informacij (del -).

- Znaki, table z napisi in reklamna sredstva.

- Oglaševalne naprave.

- Izveski.

- Znaki.

- Oglaševalske figurice.

- Oglasne ograje.

- Medij za reklamiranje.

- Reklamna stojala.

- Razstavne plošče.

- Elektronske oglasne deske.

- Informacijske table.

- Osvetljene table.

- Maske za prikazovalne enote elektronskih oglasnih panojev.

- Promocijske naprave.

- Izveski (svetlobni).

- Reklamne pasice.

- Reklamni nastavki.

- Obročki za pločevinke ali vrče.

- Drogovi za zastave z reklamnimi tablami.

- Stojala z informacijami.

- etikete.

- Nosilci za registrske tablice.

- Reklamni materiali.

- Držala za znake.

- Stojala za znake.

- Stebri za znake.

- Stojala za oglasne zaslone.

- Stojala za nosilce podatkovnih zapisov.

- Stojala za informacijske table.

- Oglasni trakovi.

- držala za table.

- Reklamni predmeti.

- Razstavna stojala za oglaševanje.

- Oglaševalske podobe.

- Okviri za avtomobilske registrske tablice.

- Podstavki za oglasne table.

- Nosilci za plakate.

- Stojalo za napise.

- Nosilci vinjet o plačanem davku na posest vozil.

- Oglasne deske.