13.1. Generatorji in motorji. (2016-02-08)
13.1. Generatorji in motorji. (2016-02-08)
13.1. Generatorji in motorji. (2016-02-08)

- Dinama.

- Električni generatorji.

- Električni motorji.

- Rotorji elektromotorjev in generatorjev.

- Statorji elektro motorjev in generatorjev.

- Dinama za kolesa.

- Statorji elektro motorjev in generatorjev (del -).

- Generatorji in motorji.

- Ohišja dinamov.

- Ohišja generatorjev.

- Ohišja motorjev.

- Dizelski generatorji.

- Električni generatorji na geotermalno energijo.

- Vetrne turbine na morju.

- Vetrne turbine na kopnem.

- Vodne turbine.

- Električni generatorji na vodno energijo.

- Generatorji vetrnih turbin.

- Rotorji vetrnih turbin.

- Vetrne turbine.

- Aparati za prozvodnjo energije.

- Generatorji motorjev.

- gonilniki.

- Stroji na vetrni pogon.

- Ležajni ščiti za elektromotorje.

- Pokrovi za rotorje električnih motorjev.

- Krmilniki za inverterje za električne motorje.

- Lamele za električne motorje.

- Magnetna jedra.

- rotorji za vetrna kolesa.

- Modeli agregatov.

- Glave motornih reduktorjev.

- Gonilni motorji.

- Prenosni generatorji.